Individuele Therapie

Waarom therapie

Iedereen ervaart in het leven wel momenten dat het minder gaat dan je zou wensen. Dat kan betekenen dat je vast loopt en geen antwoord meer weet in situaties waar je wel graag een antwoord zou willen hebben. Dat kan zich uiten in gedrag of gevoel dat je liever niet wilt. Als dat gedrag of gevoel blijft herhalen kan dit aanleiding vormen om hulp te zoeken, bijvoorbeeld therapie.

Het is niet eenvoudig om jezelf onder de loep te nemen en te zoeken naar alternatieven. Je hebt vaak gewoonweg het overzicht niet meer. Een hulpverlener, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, kan je helpen om weer grip te krijgen op jouw gedrag. Een psycholoog heeft overzicht en kan samen met jou zoeken naar alternatieven voor jouw gedrag en gevoel. Door bewustwording en het leren van alternatieven ben je beter in staat om andere keuzes te maken in jouw gedrag. Het voelt bevrijdend om weer meester te zijn over jezelf.

Voor welke klachten

U kunt bij mij terecht voor klachten die verband houden met stress en agressie.

Wat kunt u verwachten

  • een effectieve aanpak vanuit verschillende invalshoeken.
  • ruimere sessie-tijden
  • compacte trajecten
  • geen wachttijden (meestal binnen 1 week een afspraak)
  • ambulante werkwijze

Ik ga uit van de positieve psychologie waarbij de relatie met de client centraal staat. Dit is de stroming die uitgaat van de kracht in plaats van de beperking (mensen die mij komen zijn niet ziek). Ik ben tevens geschoold in de principes van de gestalttherapie. Deze methodiek benadert een klacht vanuit het hier en nu. Het verleden wordt niet nadrukkelijk uitgespit. De methodiek beschouwt veiligheid in de therapie als belangrijkste goed. Volgens de gestaltmethodiek dient de therapie volledig afgestemd te zijn op de cliënt.

Om die aansluiting zo goed mogelijk te benaderen werk ik tevens met andere vormen van therapie. Om niet in een heel technisch verhaal te vervallen komt de therapie neer op inzichtgevende gesprekken die ondersteund worden met oefeningen en educatie.

Therapie bij mij is gebaseerd op 3 peilers

Inzicht, oefenen en ondersteuning.

Ik werk tevens met opdrachten. Hierdoor heeft de therapie een sterker effect en dus zal dat de therapieduur verkorten.

 

 

Laatste nieuws: